Om Cabal Modellbyrå

Cabal Modellbyrå ble i 1981 etablert av Tone Balsnes og Reidunn Caspersen og har siden starten vært den største aktøren i Ålesund. Siden 2000 har byrået blitt drevet av Janne Halkjelsvik. Cabal Modellbyrå er nå rendyrket til å fokusere på foto, reklame, film, messer, catwalk og kurs i Norge og internasjonalt. Vi har også kompetanse ut over de nevnte kategoriene. Våre konsulenter har over 19 år bygd opp solid erfaring i å velge de riktige modeller til de forskjellige oppdrag. Lang erfaring og et stort utvalg av modeller sikrer kvalitet.


MODELLENE

Alle modellene er tilknyttet Cabal, og alle bestillinger og henvendelser vedr. modellene skal rettes til og inngås med Cabal Modellbyrå.

BETINGELSER
Bestilling av modell må normalt skje minimum 24 timer før oppdragets begynnelse. Avbestilt oppdrag senere enn 24 timer før avtalt fremmøte og av reiser senere enn en uke før avreise, vil ikke bli akseptert med mindre dette er særskilt avtalt. Arbeidstidens lengde for modellene er 8 timer for hel dag og 4 timer for halv dag i tidsrommet mellom 08:00 og 18:00. For barn avtales arbeidslengde særskilt. Arbeid utenfor kjernetidsrommet skal betales med overtidstillegg etter avtale. Ved lang reise o.l. avtales betaling for reisetid særskilt. Priser for oppdrag fastsettes etter avtale mellom oppdragsgiver og modellbyrå. Bruksområde skal oppgis før opptak. Ethvert opptak, fotografisk, filmatisk eller annen gjengivelse av modellen må bare gjengis, fremvises eller gjøres tilgjengelig for andre i den grad det er avtalt med Cabal Modellbyrå. Enhver bruk som ikke er særskilt og uttrykkelig hjemlet i denne avtale er rettsstridig. Jfr. Åndsverksloven §45C. Modellbyrået ivaretar modellens interesser i slik og annen sammenheng. Bruksrett kan ikke overdras uten særskilt avtale. Brudd på bruksretten og de begrensninger som gjelder gir modellbyrået rett til å etterfakturere, evt. kreve erstatning.
ANSVAR
Cabal Modellbyrå er ikke ansvarlig for skade eller sykdom som den enkelte pådrar seg, eller for skade eller tap av ting i forbindelse med oppdrag. Modellbyrået tegner ikke forsikring til dekning av ovenstående. Ved spesielt vanskelige oppdrag påligger det oppdragsgiver å tegne nødvendig forsikring.


ADMINISTRASJON OG SOSIALE UTGIFTER
Administrasjon og sosiale utgifter er normalt inkludert i de priser som avtales for oppdraget. Evt. konsulenthonnorar blir fakturert særskilt.CabalKlyngeBilde.jpg